Nye tiltak skal gi bedre styring og større effekt av IKT-prosjekter

Det er satt i verk en rekke tiltak for å bedre styringen av statlige IKT-prosjekter, skriver kommunal- og moderniseringsministeren i Aftenposten.

Et eget digitaliseringsråd som skal kvalitetssikre IKT-prosjekter og bidra til å lære av tidligere feil er et av flere tiltak som skal forhindre mislykkede investeringer. Vi gjør det Aftenposten etterlyste på lederplass nylig, nemlig lære raskere og bedre av IKT-prosjekter som ikke lykkes. Bakgrunnen for lederen var et mislykket bompengeprosjekt.

Nytt digitaliseringsråd
Digitaliseringsrådet, som Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) har ansvar for, skal bidra til bedre styring og gjennomføring av små og mellomstore prosjekter i staten. Rådet består av erfarne ledere fra både privat og offentlig sektor. Det skal også etableres en felles læringsplattform for digitaliseringsprosjekter.

Vi har også satt i verk et eget program for bedre styring og ledelse som skal gjøre statlige ledere bedre til både å styre prosjektene og bruke IKT til å utvikle virksomheten.

Tenk stort, start smått
Samfunnsutviklingen krever gode digitale løsninger for innbyggere og næringsliv. Men selv om vi skal tenke stort, må ikke ambisjonsnivået bli for høyt og løsningene for komplekse. Vi skal heller starte smått og eventuelt feile raskt og lære av feilene.

Derfor har vi i år innført en finansieringsordning hvor vi satser vi på små og mellomstore prosjekter med lav risiko og store gevinstmuligheter.

Vi utvikler ikke de gode løsningene uten et godt samspill mellom private og offentlige aktører. Difis løsning for felles pålogging til alle offentlige tjenester på nett, der private aktører leverer eID, viser at det er mulig.