Borch i møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund

Jaktminister Sandra Borch møtte denne uken Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) for å diskutere saker knyttet til skrantesyke på villrein, bruk av jakthunder, EUs arbeid med blyhagl og det gode råstoffet viltkjøtt.

Bruken av viltkjøtt som utgangspunkt for mer enn 20 millioner måltider årlig, falt bokstavelig talt i smak hos jaktministeren, og NJFF fikk gitt en grundig innføring i organisasjonens arbeid for å spre kunnskap om bruken av dette råstoffet.

– Gode råvarer er det viktigste utgangspunktet for et vellykket måltid. Kunnskapen om bruk av viltkjøtt er sentralt for å sikre at kvaliteten følger fra naturen til middagsbordet. En god utnyttelse av våre høstbare ressurser, er også god miljøpolitikk sier Sandra Borch.

Elggryte.
Viltkjøtt er utgangspunkt for mer enn 20 millioner måltider årlig i Norge. Foto: Tom Haga

Totalt er det over en halv million registrerte jegere i Norge. NJFF er en riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere og et viktig miljø for formidling av kunnskap om jakt og fiske i Norge. Forbundet har rundt 110 000 medlemmer, fordelt på 550 lokalforeninger og 19 regionlag.

– Bruken av utmarksressurser som vilt, fisk, bær og annet skaper arbeidsplasser i distriktene og bidrar til gode opplevelser, god folkehelse og sunn mat på bordet, sier  landbruks- og matminister Sandra Borch.

Høstbare viltressurser

I 2018 overtok Landbruks- og matdepartementet ansvaret for den delen av forvaltninga som gjelder høstbare viltressurser, det vil si arter man kan jakte på. Bakgrunnen for det var mellom annet muligheten  for å styrke næringsutviklingen basert på bærekraftig bruk av utmarksressursene.