Forsiden

Bufdir søker etter advokater som ønsker å jobbe med internasjonale barnebortføringssaker

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) søker etter engasjerte advokater som ønsker å jobbe med saker om internasjonal barnebortføring. Søknadsfrist er 1. april 2023.

For å gjøre det enklere for berørte foreldre å raskt komme i kontakt med en kompetent norsk advokat, er det etablert en liste over advokater som ønsker å påta seg denne type oppdrag. Listen er nå under revidering, og Bufdir oppfordrer derfor alle advokater som ønsker å stå på listen om å søke. Advokater som er på listen i dag, må søke på nytt. Listen revideres hvert femte år og opptak er personlig.