Emma Christine Jensen Stenseth ny departementsråd i Barne- og familiedepartementet

Emma Christine Jensen Stenseth (56) er i statsråd i dag utnevnt til ny departementsråd i Barne- og familiedepartementet.

Emma C. Jensen Stenseth
Foto: Astrid Waller

Stenseth er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Hun har vært konstituert departementsråd i Barne- og familiedepartementet (BFD) siden 1. januar i år, og ekspedisjonssjef i familie- og oppvekstavdelingen i BFD siden 2017. Før det var hun avdelingsdirektør i samme avdeling. Stenseth har også vært avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun har lang erfaring fra statsforvaltningen, hovedsakelig departement.

– Emma Christine Jensen Stenseth kjenner Barne- og familiedepartementet godt etter fem år i familie- og oppvekstavdelingen. Hennes evne til å se og vurdere samfunnsutfordringer på tvers av departementene vil være særlig viktig for arbeidet som skjer i BFD. Hun har solid erfaring fra forvaltningen og et sterkt engasjement for Barne- og familiedepartementets ansvarsområder. Jeg ønsker henne hjertelig velkommen som ny departementsråd, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for å få lov til å lede arbeidet med å utvikle de spennende og viktige politikkområdene som BFD forvalter. I et nært samarbeid med dyktige kolleger i BFD, våre sektorer, i andre departementer og øvrige samarbeidsparter, sier Emma Christine Jensen Stenseth.

Stenseth tiltrer fra det tidspunktet departementet bestemmer.

Offisielt fra statsrådet.