Forsiden

Endret reiseråd for Etiopia

Utenriksdepartementet fraråder fremdeles norske borgere å reise til store deler av Etiopia. Reiserådet strammes inn for vestlige Oromia.

Konflikten i Etiopia har gått gjennom flere faser siden utbruddet i november 2020. Konflikten i Etiopia har gått gjennom flere faser siden utbruddet i november 2020.

Som følge av forhandlinger mellom partene har det blant annet kommet en avtale om våpenhvile. Dette har bidratt til at situasjonen i Nord-Etiopia har forbedret seg noe, men situasjonen er fremdeles meget usikker i Tigray.

Urolighetene i Øst-Etiopia og mot grensen til Somalia har økt og gir et usikkert situasjonsbilde for disse regionene. Situasjonen i Addis Abeba er fremdeles slik at hovedstaden unntas fra reiserådet. Flytrafikk går som normalt til og fra hovedstaden.

Ambassadens evne til å yte konsulær bistand til norske borgere som befinner seg i andre steder i landet vil fortsatt være begrenset som følge av den pågående situasjonen.

Endret reiseråd lyder:

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Tigray-regionen, samt grenseområdene mellom regionen Amhara og Tigray, og regionen Afar og Tigray.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til grenseområdene mot Sudan og Eritrea.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til de konfliktrammede områder i vestlige Etiopia. Dette inkluderer områdene Kelam Welega, West Welega, Buno Bedele, East Welega, Horo Guduru Welega i Oromia-regionen, Gambela-regionen og Benishangul-Gumuz-regionen.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til østlige deler av Somali-regionen og grenseområdene til Somalia.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til øvrige deler av Etiopia.

Det er ikke reiseråd til hovedstaden Addis Abeba.

Dersom du  planlegger å reise til Etiopia, bør du holde deg oppdatert om situasjonen i landet.

Vi anbefaler også at du registrerer din reise på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar slik at norske myndigheter kan nå deg med viktige meldinger ved behov.

Mer informasjon om reiserådene finner du på Utenriksdepartementets nettsider. Du finner også reiseinformasjon om 200 land på våre nettsider.