Forsida

Endringar blant statssekretærane

Kongen har i statsråd i dag utnemnt Kristoffer Thoner og Halvard Hølleland til statssekretærar for statsminister Jonas Gahr Støre.

Hølleland har samstundes fått avskil i nåde som statssekretær for kunnskapsminister Tonje Brenna.

Synnøve Mjeldheim Skaar er konstituert som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre til og med 30. juni 2023.

Kjetil Vevle er utnemnt til statssekretær for kunnskapsminister Tonje Brenna. Vevle sin  konstitusjon som statssekretær for finansminister Trygve Slagsvold Vedum opphøyrer.

Tale Benedikte Jordbakke og Siri Storstein Hytten har fått avskil i nåde som statssekretærar for statsminister Jonas Gahr Støre.

 

Endringane over skjer med verknad frå 2. desember 2022 kl. 12.00.

Regjeringa er utgått frå Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Statssekretærane er:

For statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Kristine Joy Nordenson Kallset (Ap)
Astrid Scharning Huitfeldt (Ap)
Wegard Håkon Harsvik (Ap)
Thomas Boe Hornburg (Ap)
Anne Marie Aanerud (Sp)
Halvard Hølleland (Ap)
Kristoffer Thoner (Ap)
Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) – Konstituert frå 2. desember 2022 til og med 30. juni 2023

For finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Erlend Trygve Grimstad (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
Lars Vangen (Sp)
Erling Emil Laugsand (Sp)
Ellen Reitan (Ap) – Frå og med 5. desember 2022

For utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Eivind Vad Petersson (Ap)
Henrik Thune (Ap) – Fråverande til og med 11. desember 2022
Erling Rimestad (Ap) – Konstituert frå og med 12. august til og med 11. desember 2022

For forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)
Oddmund Løkensgard Hoel (Sp)

For fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)
Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)

For utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp)
Bjørg Sandkjær (Sp)

For klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)
Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap)
Aleksander Øren Heen (Sp)

For barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)
Trine Fagervik (Sp)

For forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)
Bent-Joacim Bentzen (Sp)

For samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)
Johan Vasara (Ap)
Jakob Bjelland (Sp)
Tom Kalsås (Ap)

For arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)
Maria Schumacher Walberg (Ap)
Nancy Lystad Herz (Ap)
Tomas Norvoll (Ap)

For helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)
Karl Kristian Bekeng (Ap)
Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)
Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap)

For kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)
Gry Haugsbakken (Ap)
Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap)

For næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Anne Marit Bjørnflaten (Ap)

For kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)
Sindre Lysø (Ap)
Kjetil Vevle (Ap)

For landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)
Wenche Karen Westberg (Sp)

For justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)
Hans-Petter Aasen (Sp)
John-Erik Vika (Sp)
Astrid Bergmål (Ap)
Geir Indrefjord (Sp)

For olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)
Amund Vik (Ap)
Elisabeth Sæther (Ap)
Andreas B. Eriksen (Ap) – Vikar frå og med 1. august til og med 30. juni 2023

For kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)
Ole Gustav Narud (Sp)
Gunn Karin Gjul (Ap)
Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp)
Kjersti Bjørnstad (Sp)