Forsvarsministeren til USA

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen vil møte sin amerikanske kollega Lloyd Austin i Washington 16. november.

I møtet vil Enoksen blant annet ta opp det bilaterale forsvarssamarbeidet mellom Norge og USA, sikkerhetssituasjonen i nord og fortsatt styrking av NATO.

Praktisk info:
For mer informasjon om reisen, kontakt kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, telefon 452 41 874 eller epost Ingrid.Dasnes@fd.dep.no