Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EØS-saker settes på vent på grunn av koronapandemien

Akutt behov for saksbehandlere i NAV som følge av virusutbruddet gjør at gjennomgang av EØS-saker blir satt på vent.

NAV har hatt en enorm pågang de siste ukene. I perioden 12. mars til 6. april har det kommet inn totalt 355.700 søknader om dagpenger. Det fører til et stort press på saksbehandlere og digitale tjenester. I tillegg har Stortinget vedtatt en rekke nye regler for å lette situasjonen for NAVs brukere under koronapandemien. For å kunne håndtere situasjonen omdisponerer NAV egne ansatte, de har fått midler til å ansette flere, samtidig som de jobber på spreng for å utvikle og forbedre løsninger i IT-systemene. I raskt tempo er en forskutteringsløsning for dagpenger kommet på plass. Men NAV trenger fortsatt flere saksbehandlere for å håndtere pågangen og hjelpe mennesker som er havnet i en vanskelig situasjon. Regjeringen har derfor besluttet at videre behandling av saker som dreier seg om feiltolkning av EUs trygdeforordning skal settes på vent inntil videre.

Settes på vent

– Regjeringen vil rydde opp i EØS-saken så fort som mulig. Vi er kommet et veldig godt stykke på vei og de alvorligste sakene er nå så godt som ferdigbehandlet. Men koronapandemien og effektene av nasjonale smittevernstiltak har satt NAV under et ekstremt press, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Etter påske skulle NAVs innsatsteam starte på sakene som gjaldt personer som hadde fått stans eller avslag på ytelser de kunne hatt krav på. Det er i all hovedsak disse sakene NAV nå setter på vent. I den grad etaten har kapasitet, skal NAV kunne fortsette å jobbe med saker om stans og avslag.

Penger til å klare seg

Statsråden understreker at NAV skal ta opp igjen arbeidet med EØS-sakene for fullt når behovet for NAVs tjenester er mindre prekært enn akkurat nå.

– Det viktigste er at folk får penger til å klare seg i en vanskelig situasjon her og nå. Så skal alle være trygg på at staten skal gjøre opp for seg i EØS-saken, sier Røe Isaksen.

Saker før 2012

Det uavhengige granskningsutvalget har ikke konkludert tydelig på spørsmålet om hvilke grupper som kan være berørt av en eventuell feil praksis før 1. juni 2012 og viser til behov for en rettslig avklaring av dette. To saker er anket til Borgarting lagmannsrett. Her vil det skje en rettslig avklaring og hentes inn uttalelse fra EFTA-domstolen. Regjeringen har derfor besluttet å avvente behandling av saker før 1. juni 2012 til det foreligger en uttalelse fra EFTA-domstolen.

– Det er naturlig å vente på EFTA-domstolens uttalelse, før vi setter i gang dette arbeidet, sier statsråden.

 

Siste oppdaterte tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at omlag 1150 personer som har fått feilaktige tilbakebetalingskrav mot seg har fått utbetalt totalt ca. 45 millioner kroner.
Les mer om feiltolkningen av EUs trygdeforordning 883-2004 her.

Til toppen