Et styrket Nato samlet på toppmøte i Washington

Nato-landenes øverste ledere samles til toppmøte i Washington for å stake ut den sikkerhetspolitiske løypa framover og markere at forsvarsalliansen er 75 år.

Toppmøtet varer fra 9. til 11. juli. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på møtet sammen med utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Skjerpet sikkerhetspolitisk situasjon

- Nato står sterkt og samlet i møte med en urolig sikkerhetspolitisk situasjon. Natos hovedformål er ikke å føre krig, men å forhindre krig. Medlemslandene har gjennomført den største styrkingen av vårt kollektive forsvar på en generasjon, og alliansen er blitt utvidet med to nye medlemmer. Det er viktig for sikkerheten i vår region at Sverige og Finland er blitt med i alliansen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsministeren trekker frem tre hovedpunkter for årets toppmøte:

  • Markeringen av Nato 75 år
  • Natos oppdaterte planer for kollektivt forsvar
  • Ukrainas forsvarskamp mot Russland

75-årsmarkering

Norge var et av landene som var med å stifte Nato for 75 år siden.

- I lys av erfaringene etter 2. verdenskrig valgte vi allianse, fremfor nøytralitet. Vi valgte en vestvendt tilhørighet, og understreket viktigheten av båndene våre til USA og Storbritannia. Den linjen har stått seg godt, sier Støre.  

Han fortsetter:

 - Når vi nå samles i byen der Atlanterhavspakten ble undertegnet for 75 år siden, er det med trygg forvissning om at båndene mellom Europa og USA er sterke. Det er bra at europeiske land bidrar mer inn i alliansen. Norge har lagt fram en langtidsplan som innebærer et historisk løft for forsvaret, og mange av våre allierte styrker også sine forsvar. 23 land, blant dem Norge, har nådd målet om å bruke minst to prosent av BNP på forsvar.  Det viser alliansens økende styrke og fortsatte relevans, sier Støre.

Krigen i Ukraina

Russlands krig mot Ukraina er ett av hovedtemaene under toppmøtet.

- En viktig oppgave er å formidle klart og tydelig til Russland at vi står samlet i støtten til Ukraina, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

- Det er viktig også for vår egen sikkerhet at Ukraina vinner frem. Det er derfor helt avgjørende at både vi og våre allierte fortsetter å støtte politisk, praktisk og finansielt, både nå og på lang sikt, sier Eide.

Krigen er inne i en krevende fase. For Ukraina er det nødvendig at den vestlige militære støtten fortsetter og at landets økonomi ikke svekkes ytterligere. Det er også viktig at ødelagt infrastruktur, ikke minst knyttet til energiforsyningen i Ukraina, bygges opp igjen og at nødhjelp kommer inn.

NATO-toppmøtet
NATO-toppmøtet varer fra 9. til 11. juli. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på møtet sammen med utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Torbjørn Kjosvold

Natos viktigere rolle

Natos avtroppende generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere kunngjort at alliansen vil spille en større rolle i koordineringen av sikkerhetsbistand og opplæring til Ukraina.

- Dette er et sentralt element i vår støtte til Ukraina på toppmøtet i Washington, sammen med en betydelig langsiktig finansiell forpliktelse, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Nye felles planer

Siden 2014 har Nato gjennomført den største styrkingen av vårt kollektive forsvar på en generasjon. Dette var nødvendig på grunn av det forverrede og ustabile sikkerhetspolitiske situasjonen.

- Vi har fått på plass de mest omfattende forsvarsplanene siden den kalde krigen. Nå tilpasser vi Natos kommandostruktur, forbedrer våre integrerte luft- og missilforsvarssystemer og tilpasser forsvarsplanene våre til de nødvendige kapasitetene, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Under toppmøtet i Washington har det øverste beslutningsorganet i Nato, Det nordatlantiske råd, tre møter. Her deltar stats- og regjeringssjefer sammen med sine utenriksministre og forsvarsministre.

Øverste beslutningsorgan

Det er først et møte kun med forsvarsalliansens medlemmer. Deretter er det et møte sammen med partnere partnere som EU og Stillehavsland som Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand. Til slutt er det et møte i Natos Ukraina-råd.

- På disse møtene gjør vi strategiske veivalg for veien videre i alliansen. Viktige tema denne gangen er bidrag for å styrke alliert sikkerhet, satsinger sammen med forsvarsindustrien, nye forsvarsplaner og kommandostruktur i alliansen og støtten til Ukraina, sier statsminister Støre.

Stats-, utenriks- og forsvarsministeren deltar i tillegg på en lang rekke sidearrangementer og møter med politiske kolleger fra vertslandet og andre allierte i løpet av de tre dagene i USAs hovedstad.

Blant annet blir det et møte mellom de nordiske og baltiske landene. Samarbeidet mellom de såkalte NB8-landene er blitt tettere og mer omfattende etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina.

-Det er naturlig at vi snakkes oftere og utvider områdene vi samarbeider på og initiativene vi tar, sier utenriksminister Eide.

Stoltenbergs siste møte

Toppmøtet i Washington blir det siste toppmøtet for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

-Dette blir også en naturlig anledning til å markere Jens Stoltenbergs ti år som generalsekretær i Nato. I oktober skal Mark Rutte ta over. Ruttes lange politiske erfaring vil være viktig i tiden framover. Jeg har samarbeidet nært med ham og er trygg på at han vil fortsette Stoltenbergs arbeid for sikre alliert samhold, og styrke alliansens evne til forsvar av medlemslandene, sier Støre.