EU-kommisjonen ber om informasjon og synspunkter på et initiativ for å gjøre kapitalmarkedene mer attraktive og styrke kapitaltilgangen for små og mellomstore foretak

EU-kommisjonen har publisert en forespørsel om informasjon («Call for evidence»), en offentlig konsultasjon («Public Consultation») og en målrettet konsultasjon («Targeted Consultation») om et initiativ for å gjøre kapitalmarkedene mer attraktive og styrke kapitaltilgangen for små og mellomstore foretak.

Forespørselen om informasjon og konsultasjonene vil danne grunnlag for Kommisjonens videre arbeid med mulige nye regler. Her er lenke til EU-kommisjonens forespørsel om informasjon og den offentlige konsultasjonen, mens lenke til den målrettede konsultasjonen finnes her. Den målrettede konsultasjonen retter seg mot bl.a. relevante offentlige myndigheter og markedsdeltakere, inkludert små og mellomstore foretak.

Det er åpnet for tilbakemelding frem til 11. februar 2022.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 28. januar 2022. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no