Forsiden

EU-kommisjonen inviterer til innspill om regelverksforslag på verdipapirfeltet

EU-kommisjonen publiserte 7. desember 2022 en pakke med regelverksforslag, som en del av videreutviklingen av EUs kapitalmarkedsunion. Forslagene er også lagt ut i EU-kommisjonens høringsportal.

Frist for å gi innspill i høringsportalen er 17. mars 2023. Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill på relevante deler av forslagspakken via EU-kommisjonens nettsider. EU-kommisjonen vil lage et sammendrag av innspillene som inngis og presentere disse for Parlamentet og Rådet.

Hvis det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 15. februar 2023. Departementet tar dessuten gjerne imot kopi av innspill fra norske interessenter. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no. Merk oversendelsen med saksnummer 23/304.

Les mer: