Flere kan reise inn i Norge

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt at flere grupper med utlendinger som normalt kan reise inn i Norge, nå kan reise hit igjen. Det innebærer blant annet at flere EØS-borgere kan komme til Norge.

- Jeg er glad for å kunne annonsere at vi nå har vedtatt ytterligere oppmykninger i bortvisningsforskriften, som er viktige for blant annet landbruket og for familier som bor i ulike land innenfor EØS-området, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Endringene innebærer blant annet at sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket eller grøntnæringen, får anledning til å reise inn i Norge.

- Men alle må være klar over at det kan være flere praktiske hindringer som gjør det vanskelig for en del sesongarbeidere å få reist til Norge. Norske myndigheter jobber for å legge best mulig til rette for en smidig prosess. Det er imidlertid ikke alle forhold vi rår over, slik som for eksempel flytrafikken, og interne reiserestriksjoner i de aktuelle landene sier justisministeren.

Videre åpnes det opp for at familiemedlemmer til EØS-borgere og EØS-borgere som er familiemedlemmer til norske borgere kan reise til Norge nå. Det åpnes også opp for at EØS-borgere som eier fast eiendom i Norge, som en fritidsbolig, kan besøke denne.

- Regjeringen jobber hele tiden med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil det gradvis åpnes opp for innreise for nye grupper utlendinger som i en normalsituasjon fyller vilkårene for innreise til Norge, sier statsråden.

Det presiseres at alle som reiser inn i Norge må forholde seg til de til enhver tid gjeldende regler om karantene.

Familiemedlemmer til EØS-borgere vil blant omfatte ektefelle, samboer, forlovede, barn som er under 21 år eller som forsørges av EØS-borgeren, og foreldre som forsørges av EØS-borgeren.

I tillegg omfattes også fosterbarn som er under 18 år, helsøsken som er under 18 år, og personer som skal inngå ekteskap etter innreisen, pleietrengende, dersom EØS-borgeren er absolutt nødvendig for å pleie vedkommende og en pleietrengende ikke har andre familiemedlemmer i hjemlandet eller oppholdslandet til å pleie seg, samt forsørgede, dersom det kan dokumenteres at familiemedlemmet i hjemlandet eller oppholdslandet er avhengig av EØS-borgerens forsørgelse eller tilhører EØS-borgerens husstand.