Flere reisende må på karantenehotell

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen har besluttet at reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen, skal på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig om reisen har vært nødvendig eller ikke.

– Selv om smitten er på vei ned i Norge og i mange europeiske land, ser vi at det er en alvorlig situasjon ellers i verden. For å begrense risikoen for importsmitte blir hovedregelen nå at alle som kommer til Norge fra land utenfor EØS/Schengen skal i karantene på karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. 

Tidligere var det slik at personer bosatt i Norge som kom tilbake etter en nødvendig reise var unntatt fra kravet om karantenehotell og kunne gjennomføre karanteneperioden i eget hjem. Nå gjelder dette unntaket bare ved nødvendige reiser innen EØS/Schengen.

Covid-19-forskriften § 5 endres slik at reglene for reisende fra Bangladesh Irak, India, Nepal og Pakistan utvides til å gjelde alle land utenfor EØS/Schengen. I tillegg blir det noen innstramminger for unntak for test på grensen i covid-19-forskriften § 4 d tredje ledd bokstav g og i som gjelder for diplomater og inviterte delegasjoner, slik at dette unntaket ikke gjelder for personer som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengenområdet i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge.

-Det er viktig at kommunene i nærheten av Gardermoen bistår hverandre og sikrer kapasitet på karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Endringene trer i kraft søndag 9. mai 2021 kl. 12.