Flytter statlige arbeidsplasser til Stavanger og Trondheim

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har besluttet å overføre lønns- og regnskapstjenestene til departementene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i Oslo til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i Trondheim og Stavanger. – Vi styrker fagmiljøene og kan bruke ressursene bedre og mer effektivt, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Ansatte i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som arbeider med lønn og regnskap, overføres til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 1. juli i år. De skal fortsette å jobbe i Oslo fram til 1. januar 2018, deretter skal tjenestene leveres fra DFØ sine kontorsteder i Stavanger og Trondheim.

– Statlige arbeidsplasser skal bidra til utvikling av sterke og attraktive regioner i hele landet. Det er inngått en avtale med Venstre om å lokalisere flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Når vi samler fagmiljøene kan Stavanger og Trondheim få om lag 30 flere statlige arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Samler kompetansemiljøet

Ifølge en ny utredning kan staten spare 83 millioner kroner over ti år gjennom ulike tiltak for å effektivisere DSS sitt arbeid med lønn og regnskap. Gevinsten er ytterligere 26 millioner kroner dersom DFØ overtar ansvaret for å levere disse tjenestene til departementene. 

– Mer enn 80 prosent av alle statlige virksomheter får i dag levert lønns- og regnskapstjenester fra DFØ. Det er naturlig at DFØ også overtar lønns- og regnskapstjenestene til departementene slik at disse samles ett sted, sier finansminister Siv Jensen.

Har rett til å følge oppgavene

Ingen ansatte blir sagt opp som følge av overføringen. De ansatte som er berørt har rett til å følge arbeidsoppgavene sine til nytt arbeidssted, og kan jobbe i Oslo frem til 1. januar 2018.

– De ansatte i DSS leverer gode tjenester og vi ønsker at flest mulig blir med videre, sier Sanner.

Ansatte i DSS som er direkte berørt, vil bli informert og ivaretatt i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk og retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00