Norge bidrar til FNs nye koronafond for global innsats

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

- Vi er glade for at FN agerte så raskt på vårt forslag om å etablere et felles koronafond. Norge gir et første bidrag på 150 millioner kroner til fondet slik at arbeidet kan komme i gang så snart som mulig. Vi oppfordrer også andre land til å bidra, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

FNs generalsekretær António Guterres informerte i dag om opprettelsen av et nytt covid-19 flergiverfond i FN som skal bistå utviklingsland med svake helsesystemer i å møte koronapandemien og å komme raskest mulig på fote igjen når krisen er over.  Norge har vært pådriver for å få fondet på plass.

- Dette fondet vil bidra til å sikre en koordinert internasjonal innsats for å begrense langsiktige og omfattende negative konsekvenser i land med svake helsesystemer. Norge gir nå et viktig første bidrag, og vi vil vurdere ytterligere bidrag i tiden som kommer, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

FNs generalsekretær Guterres har besluttet at fondet skal ha som formål å sette landenes myndigheter i stand til å takle krisen, redusere negative sosiale og økonomiske følger av pandemien og bistå landene i å komme på fote igjen etter krisen. Han ønsker en fleksibel finansieringsmekanisme som raskt kan svare på behovene i enkeltland. FNs mål er at fondet skal mobilisere én milliard dollar i 2020 og to milliarder dollar totalt.

- FN er den sentrale instansen i arbeidet med kriserespons i land med svake helsesystemer. Fondet skal bidra til en koordinert FN-respons på landnivå, og kunne dekke de mer langsiktige behovene i tillegg til de umiddelbare nødhjelpstiltakene som nå settes i gang. Det er viktig å sette FN-organisasjonene i stand til å gjøre denne jobben mest mulig effektivt, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Fondet er komplementært til FNs globale humanitære responsplan og WHOs Strategic Preparedness and Response Plan.