Forbyr utleie av lokaler til grov utnyttelse av arbeidskraft

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I kampen mot sosial dumping foreslår regjeringen et nytt straffebud om utleie av lokaler til grov utnyttelse av arbeidskraft.

Utleier kan ifølge forslaget holdes strafferettslig ansvarlig dersom han eller hun utviser forsett eller grov uaktsomhet i forbindelse med at lokaler leies ut til virksomhet som driver med grov eller gjentatt ulovlig utnyttelse av noens arbeidskraft.

– At grov uaktsom utleie dekkes, innebærer at det kan være straffbart ikke å gjøre nærmere undersøkelser hvis det er særlige holdepunkter for mistanke, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det gjelder når leiekontrakten inngås, men også underveis i leieforholdet.

– Det kan for eksempel hende at politiet eller Arbeidstilsynet aksjonerer mot leietakerens virksomhet, at utleier blir varslet av andre, for eksempel naboer, eller at utleier selv gjør observasjoner som gir grunn til mistanke, sier Mæland.