Forsinkelse i publisering av høringsuttalelser til hundeloven

Grunnet tekniske problemer, er det forsinkelse i journalføring og publisering av uttalelser knyttet til Landbruks- og matdepartementets høring vedrørende hundeloven.

Dette dreier seg om ca. 130 høringsuttalelser, som er levert før fristen 26. november. Uttalelsene vil bli publisert fortløpende i starten av uke 49.