Nyheter

Skal forske på bruk av CO2 i veksthus og bedre grovfôrkvalitet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

13 innovasjons- og demonstrasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien er tildelt til sammen 97 millioner kroner.

Det er bevilget  midler til en bedrift som skal skal utvikle metoder for å fange og utnytte CO2 i veksthus. Et annet prosjekt har som mål å  forbedre kvaliteten på gras som brukes til fôr. Et  tredje prosjekt skal utvikle modellverktøy for bærekraftig birøkt som verner om ville pollinerende insekter.

– Forskning og innovasjon er en av forutsetningene for å få en konkurransedyktig og bærekraftig landbruks- og matindustri, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Forskning gir resultater som  lønner seg for den enkelte bedrift, kan øke inntektene til bøndene og er viktig for å sikre større grad av sjølforsyning, sier Borch.

Hun trekker fram fôrkvalitet som ett eksempel:

– Med bedre grovfôr blir bonden mindre avhengig av innkjøpt fôr. Det er bra for bondens økonomi, og det bidrar til å oppfylle målet i Hurdalsplattformen om å øke sjølforsyningsgraden, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Bedre raigrassorter

Bedriften Graminor på Hamar skal utvikle robuste flerårige raigrassorter som gir høy avling, har god fôrkvalitet og tilpasses framtidige endrede vekstforhold i Norge som følge av klimaendringer. Dette vil gi en forbedret økonomisk bærekraft ved at fôr med bedre kvalitet kan dyrkes lokalt og dermed vil redusere behovet for kraftfôr.

Plantebasert kjøtt

Bedriften FLOWFOOD AS i Trondheim får støtte for å utvikle og kommersialisere plantebasert kjøtt med høy forbrukeraksept hos både vegetarianere og ikke-vegetarianere. De vil etterlikne både kjøttets konsistens, smak og farge etter tilberedning, samt benytte ingredienser som alle er dyrket i Norden.  

Mange gode søknader 

– Forskning og innovasjon i næringslivet gir grønnere og mer konkurransedyktige bedrifter. Norske mat- og landbruksbedrifter ligger langt framme i den denne utviklingen og ønske om å sette i gang nye prosjekter er stor. Det lover godt for den massive omstillingen som står foran oss, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.  

– Vi har fått inn svært relevante søknader i år som omfatter alle ledd i verdikjeden, fra primærleddet til industri og forbruker. Styrene er godt fornøyd med kvaliteten på de innvilgende søknadene, og ser fram til at disse prosjektene kommer i gang i 2022, sier styreleder for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustrien Anne Kathrine Fossum.

Bedriftsledet samarbeidsprosjekt

Et innovasjonsprosjekt er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt og har omfattende innhold av forskning- og utvikling. 

Finansieringen kommer fra Forskningsrådet (42,8 millioner kroner) og fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (54,6 millioner kroner). Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen. Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.

Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri mottok til sammen 26 søknader om finansiering til innovasjonsprosjekter og demonstrasjonsprosjekter i næringslivet på til sammen 232,5 millioner kroner.

De 13 prosjektene som får finansiering favner bredt tematisk og geografisk.