Forslag om nye kapitalkrav for pensjonskasser på høring

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om nye kapitalkrav for pensjonskasser.

Dagens kapitalkrav for pensjonskasser tar i liten grad hensyn til at markedsrenter og avkastningsutsikter endres over tid. Finanstilsynet foreslår at pensjonskassene underlegges en forenklet versjon av de nye kapitalkravene for forsikringsforetak (Solvens II-kravene), som trådte i kraft ved årsskiftet. Disse kravene er basert på oppdaterte og markedsbaserte verdsettinger av eiendeler og forpliktelser.  

Finanstilsynet foreslår at nye kapitalkrav for pensjonskasser innføres med virkning fra 1. januar 2018, men med en overgangsfase til 1. januar 2032. Finansdepartementet vil vurdere behovet for, og utformingen av, slike kapitalkrav i lys av kommentarene som kommer inn under høringen.

Høringsfristen er 9. januar 2017.

Les høringen her

__________________

Finansdepartementet fastsatte i sommer et nytt krav om bruk av risikoanalyser. Pensjonskassene har nå plikt til å vurdere tiltak dersom risikoanalyser basert på markedsbaserte verdsettinger gir grunn til å tro at pensjonskassens fremtidige finansielle stilling vil være utsatt.

Les mer om saken her