Forsterket samarbeid om hydrogen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge og Storbritannia skal samarbeide tettere om hydrogen. I dag ble et vedlegg til den norsk-britiske samarbeidserklæringen om karbonfangst og -lagring (CCS) signert.

Anniken Huitfeldt signerer MoU-avtale i London
Utenriksminister Anniken Huitfeldt signerte avtalen sammen med Storbritannias energiminister Grant Shapps om et forsterket samarbeid om hydrogen under åpningen av næringslivsseminaret i forbindelse med kronprinsparets besøk til Storbritannia. Til venstre; H.K.H. Kronprins Haakon Magnus og til høyre Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood. Foto: Stine Grimsrud / OED

— Vi har i mange år hatt et godt samarbeid med Storbritannia om CCS, og det er derfor veldig bra at vi nå styrker partnerskapet også på hydrogen. Hydrogen vil kunne spille en viktig rolle for å kutte klimagassutslipp, og her kan vi dra god nytte av hverandres erfaringer, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Vedlegget stadfester et utvidet myndighetssamarbeid mellom landene, og legger blant annet opp til å regelmessig utveksle kunnskap og erfaringer knyttet til bruk av hydrogen i industrien, til produksjon av lavkarbon hydrogen, transport og lagring, samt om å utvikle standarder og sertifisering. Vedlegget ble signert under åpningen av næringslivsseminaret i forbindelse med kronprinsparets besøk til Storbritannia. Arrangementet samlet mange norske og britiske næringslivsaktører innen energifeltet. 

Bakgrunn

Statsminister Jonas Gahr Støre og daværende britisk statsminister Boris Johnson undertegnet i fjor en felles erklæring om strategisk samarbeid, blant annet innen grønn omstilling.

Vedlegget som ble signert i dag fra norsk og britisk side, er en konkretisering av denne avtalen.

Norge og Storbritannia har hatt en samarbeidserklæring (MoU) om karbonfangst- og lagring siden 2018.