Fylkesmannen kan føre tilsyn med barnehager

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. august kan fylkesmannen føre tilsyn med enkeltbarnehager. Dermed får barn og foreldre en ekstra sikkerhet, hvis det kommunale tilsynet ikke er tilstrekkelig.

– Vi trenger et godt tilsyn med barnehagene for å sikre barna et trygt og godt tilbud. Med innføringen av fylkesmannen som en ny og uavhengig tilsynsmyndighet gir vi foreldre en sikkerhetsgaranti når de opplever at kommunens tilsyn ikke fungerer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringens forslag ble vedtatt på Stortinget fredag.

Tilsyn ved særlige tilfeller

Hittil har den enkelte kommune hatt ansvaret for å føre tilsyn med barnehager i sin kommune. Kommunene skal fortsatt ha hovedansvaret for å føre tilsyn.

– Fylkesmannen kan ta initiativ til tilsyn med enkeltbarnehager ved særlige tilfeller. Hvis kommunen og fylkesmannen er uenige, er det fylkesmannen som avgjør saken, sier Røe Isaksen.

Les mer om forslaget.

Flere barn får rett til barnehageplass

Stortinget vedtok også regjeringens forslag om å utvide retten til barnehageplass til også å gjelde barn født i september og oktober. Dermed får 9600 flere barn rett til plass allerede fra høsten 2016, og ventetiden for september- og oktoberbarn blir redusert med henholdsvis 11 og 10 måneder.

Bedre tilbud til barn med særlige behov

Regjeringen har også fått gjennomslag for å styrke tilbudet til barn med særlige behov, ved å sørge for at barnas rettigheter blir tydeligere i barnehageloven. Regjeringen vil blant annet sikre at barn som flytter til ny kommune slipper avbrudd i hjelpetilbudet på grunn av lang saksbehandlingstid, ved at vedtaket i fraflyttingskommunen blir gjeldende for barnet inntil nytt vedtak foreligger.

– I dag risikerer barn som flytter å oppleve avbrudd i hjelpetilbudet mens de venter på vedtak i ny kommune. Det tar i gjennomsnitt 13-14 uker, i noen tilfeller opptil ett år. Det kan vi ikke akseptere, sier Røe Isaksen.

Regjeringen vil også øke innsatsen fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) overfor barn med særlige behov. PP-tjenesten får plikt til å bistå barnehagene med kompetanse- og organisasjonsutvikling. I dag har PP-tjenesten en slik plikt overfor skolene, men ikke overfor barnehagene.

Les mer om forslaget.