Garantisatsing skal sikre investeringer i fornybar energi i utviklingsland

Norge inngår internasjonalt garantisamarbeid. – Satsingen innebærer et betydelig løft for Norges globale innsats for klima og strømtilgang, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

1,5 milliarder kroner over fem år skal gå til å avlaste kommersielle investorer gjennom garantier som hjelper investorer med å beskytte utenlandske direkteinvesteringer mot politisk risiko i utviklingsland. Den første avtalen inngås med Verdensbankens multilaterale garantiinvesteringsbyrå, og har en verdi på inntil 500 millioner kroner.

Et av de store spørsmålene under klimatoppmøtet i Glasgow er hvordan rike land følger opp forpliktelsen til å bidra til grønn omstilling i utviklingsland.

– Hele verdens utslipp må ned, samtidig som opp mot en milliard mennesker fortsatt mangler strøm. Skal vi få utviklingslandene med på å kutte utslipp i betydelig grad og samtidig sikre videreutvikling av grunnleggende behov som strøm og helsetjenester, er det ingen vei utenom å trappe opp klimafinansieringen. Vi har også som rike land en forpliktelse til å gjøre det, sier utviklingsministeren.

Regjeringen har varslet at den vil doble klimafinansieringen innen 2026 til 14 milliarder norske kroner. Norges klimafinansiering inkluderer offentlige midler over bistandsbudsjettet til klima og investeringer, mobilisering av privat kapital gjennom Norfund og det nye klimainvesteringsfondet for fornybar energi.

– Skal vi klare å stabilisere temperaturøkningen på et levelig nivå og sikre utvikling i de landene som trenger det mest, må vi både øke de offentlige budsjettene og bli enda bedre på å mobilisere privat finansiering. Garantisatsingen er avgjørende fordi den hjelper til med å redusere risiko for kommersielle investorer, sier Tvinnereim.

Med den norske garantisatsingen kan små bistandsbeløp utløse store investeringer i fornybar energi i utviklingsland. Norad lanserer denne garantisatsingen for å gjøre etablerte garantier lettere tilgjengelig og billigere. Dermed løser vi en flaskehals for økte fornybarinvesteringer i utviklingsland.

Både utviklingsministeren og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell var til stede da den første avtalen med Verdensbankens Multilaterale garantinvesteringsbyrå (MIGA) ble signert fredag 5. november i Glasgow.

– Norad har siden i fjor forhandlet med MIGA for å utvikle dette samarbeidet. Vi er stolte av å lansere det. Vi vet at billigere og mer relevante garantier er det som skal til for å utløse store kommersielle investeringer i fornybar energi særlig i Afrika sør for Sahara, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.