Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Pål Wien Espen (1964, Oslo) er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. I tillegg til juridisk kompetanse har Espen lang erfaring med selskapsledelse og virksomhetsstyring i digitale bransjer med høy endringstakt. Han har siden 2020 vært direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). I perioden 1995-2016 arbeidet Espen i Telenor, hvor han blanet annet var konserndirektør med ansvar for juridisk stab og compliance. Espen har også vært juridisk direktør i Verisure AS og Flykninghjelpen, og advokat i Wikborg og Rein.

Om Entur AS
Entur ble etablert som aksjeselskap i 2016.

Statens begrunnelse for eierskapet i Entur er å ha en aktør som kan tilby kollektivtransporten grunnleggende tjenester innenfor reiseplanlegging og billettering på konkurransenøytrale vilkår. Statens mål som eier er kostnadseffektiv utvikling og drift av tjenester for reiseplanlegging og billettering i kollektivtransportsektoren.

Staten eier 100 prosent av Entur AS.