Gi innspill til regjeringens nye strategi for kultur og reiseliv

Som en oppfølging av reiselivsmeldingen fra 2017 vil regjeringen legge frem en strategi for kultur og reiseliv. Dette er en del av arbeidet for å styrke samarbeidet mellom reiseliv og andre næringer, for å fremme lønnsomhet og verdiskaping i de involverte næringene. Hovedmålet for strategien for kultur og reiseliv er å utvikle Norge som kulturdestinasjon.

Hovedmålet for strategien for kultur og reiseliv er å utvikle Norge som kulturdestinasjon.

Arbeidet med strategien er godt i gang, under ledelse av Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet. Vi åpner nå opp for at berørte aktører kan komme med skriftlige innspill til strategien. Alle som ønsker det, er velkomne til å bidra med tanker om hvordan politikken for kulturturisme kan utformes. 

Vi ønsker innspill om blant annet:

  • Hva bør vi få til innenfor kulturturisme?
  • Hvordan kan vi oppnå det i praksis?
  • Har du/dere gode eksempler på vellykket utvikling av norsk kulturturisme og hva som var utløsende for å få dette til?

Korte og poengterte innspill kan sendes til kulturturisme@kud.dep.no innen 15. juni 2018.

For bakgrunnsinformasjon om regjeringens politikk og arbeid med kultur og reiseliv, les videre her: 

 

Nordfjord Folkemuseum
Fra Nordfjord Folkemuseum Foto: Espen Mills

 

Til toppen