Historisk arkiv

Gi innspill til regjeringens nye strategi for kultur og reiseliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Som en oppfølging av reiselivsmeldingen fra 2017 vil regjeringen legge frem en strategi for kultur og reiseliv. Dette er en del av arbeidet for å styrke samarbeidet mellom reiseliv og andre næringer, for å fremme lønnsomhet og verdiskaping i de involverte næringene. Hovedmålet for strategien for kultur og reiseliv er å utvikle Norge som kulturdestinasjon.

Hovedmålet for strategien for kultur og reiseliv er å utvikle Norge som kulturdestinasjon.

Arbeidet med strategien er godt i gang, under ledelse av Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet. Vi åpner nå opp for at berørte aktører kan komme med skriftlige innspill til strategien. Alle som ønsker det, er velkomne til å bidra med tanker om hvordan politikken for kulturturisme kan utformes. 

Vi ønsker innspill om blant annet:

  • Hva bør vi få til innenfor kulturturisme?
  • Hvordan kan vi oppnå det i praksis?
  • Har du/dere gode eksempler på vellykket utvikling av norsk kulturturisme og hva som var utløsende for å få dette til?

Korte og poengterte innspill kan sendes til kulturturisme@kud.dep.no innen 15. juni 2018.

For bakgrunnsinformasjon om regjeringens politikk og arbeid med kultur og reiseliv, les videre her: 

 

Nordfjord Folkemuseum
Fra Nordfjord Folkemuseum Foto: Espen Mills