Grunnsteinsnedleggelse på Northern Lights Øygarden

– Bygningen som vi legger ned grunnsteinen til i dag blir kanskje ikke så veldig stor – men den vil ha stor betydning, sa statsminister Erna Solberg på grunnsteinsnedleggelsen for Northern Lights Øygarden.

Sjekkes mot framføring

Statsminister Erna Solberg taler på åpningen av Northern Lights Øygarden
Statsminister Erna Solberg taler på åpningen av Northern Lights Øygarden. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

Kjære alle sammen,

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Hvis verden skal klare å nå målene i Parisavtalen, er det avgjørende at vi klarer å kutte utslippene av klimagasser.

Regjeringen vil kutte utslipp på en måte som omstiller Norge til et lavutslippssamfunn og som samtidig legger til rette for grønn, bærekraftig vekst. Som sørger for trygghet, velferd og arbeidsplasser. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen.

Karbonfangst og –lagring er en viktig brikke i arbeidet med å kutte utslippene. Og det å legge ned grunnsteinen her i dag er en viktig milepæl i det arbeidet som er startet.

I fjor satte vi i gang Langskip, det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Prosjektet skal bidra til at verden når klimamålene, og samtidig skape arbeidsplasser og industri i Norge.

Det er ingen hemmelighet at kampen mot klimaendringene vil kreve mye av oss. Det koster å kutte utslipp, og det er anslått at staten kommer til å bruke nærmere 17 milliarder kroner på det arbeidet som er satt i gang med Langskip.

Det er en enorm investering, men det vil koste enda mer om vi ikke gjør det.

Med Langskip går vi i front for å utvikle karbonfangst og -lagring i Norge. Og forhåpentligvis vil også våre europeiske naboer ta i bruk CO2-lageret på norsk sokkel.

Vi vet at det er god dialog med potensielle kunder.

Flere intensjonsavtaler er inngått og mulighetsstudier startes.

Det lover godt.

 

Bygningen som vi legger ned grunnsteinen til i dag blir kanskje ikke så veldig stor – men den vil ha stor betydning.

Den skal inneholde både kontorplasser og kan fungere som et operasjonssenter for anlegget.

Ikke bare er dette praktisk - det vil også samle erfaringen og kompetansen til alle de kloke hodene som jobber med dette prosjektet.

Bygget vil også være et besøkssenter.

Det skal kunne ta imot publikum, og ikke minst mulige kunder – for å vise frem det Northern Lights kan tilby.

Den grunnsteinen vi legger ned i dag er et fysisk bevis på at Langskip-prosjektet så langt er i rute.

Det skal dere alle ha honnør for.

Og så er det jo mange som har bidratt med et lite minne i denne boksen som symboliserer selve grunnsteinen.

Mitt bidrag er et eksemplar av stortingsmeldingen som la grunnlaget for å beslutte hele dette prosjektet.

Til slutt vil jeg si tusen takk til alle dere som bidrar til det største klimaprosjektet i norsk industrihistorie.

Lykke til videre. Og gratulerer med dagen!