Hadia Tajik er ny arbeids- og inkluderingsminister

Tajik (38) er nestleder i Arbeiderpartiet. Hun ble valgt inn på Stortinget første gang i 2009.

Her tar Hadia Tajik over ansvaret som arbeids- og inkluderingsminister.
Her tar Hadia Tajik over ansvaret som arbeids- og inkluderingsminister. Foto: Ingrid Asp/ASD

Hun er fra Bjørheimsbygd i Strand i Rogaland.

Tajik er utdannet journalist fra høgskolen i Stavanger, har en master i menneskerettigheter fra Kingston University i England og master i rettsvitenskap fra universitet i Oslo.

Etter journalistikkutdannelse begynte hun å jobbe som vikar i Stavanger Aftenblad. Hun har også vært innom Aftenposten, VG og Dagbladet.   

Tajik har jobbet som politisk rådgiver for tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Hun har også vært rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet.

Tajik var kulturminister i 2013. Etter valget i 2013 var hun leder av justiskomiteen på Stortinget og Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson. Fra 2017 var hun arbeidspolitisk talsperson, fram til hun ble finanspolitisk talsperson i 2019.