Hans Vik fortsetter som politimester i seks nye år

Hans Vik (58) ble i statsråd i dag åremålsutnevnt til stillingen som politimester i Sør-Vest politidistrikt for en ny periode på seks år.

Vik ble åremålsutnevnt til samme stilling i 2016. Før det var han politimester og visepolitimester ved daværende Rogaland politidistrikt. Han har også vært statsadvokat.

Vik tiltrer stillingen fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.