Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sunne og produktive hav for fremtiden

- Det er fullt mulig å kombinere havbasert industri med sunne og produktive hav så lenge vi har gode miljøstandarder og klarer å etterleve dem både nasjonalt og internasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.

Men disse mulighetene er særlig truet av klimaendringer, havforsuring og plast i havet som krever en styrket internasjonal innsats.

I dag holder hun et eget møte om den blå økonomien og bærekraftig bruk av havet.

- Presset mot verdenshavene vil vokse de nærmeste tiårene. Den blå økonomien er avhengig av bærekraftig bruk og utvikling og at vi klarer å bli enige om tiltak som gjør at fremtidens generasjoner også kan nyte godt av havets ressurser, sier Solberg.

Solberg leder FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftmålene. Hav har fått et eget bærekraftsmål: Bevaring og bruk av hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Dette var utgangspunktet for diskusjonen med land som Chile, Indonesia, USA og Frankrike og aktører på havagendaen.

Solberg understreket at Norge besitter erfaring, kunnskap, kompetanse og teknologi for fremtidenes utordringer. Dette er blant de viktigste bidragene Norge kan gi for å nå målet om bærekraftige og produktive hav.

- Vi ønsker å dele vår erfaring og på denne måte bidra til sunne og produktive verdenshav, sier statsministeren.

Statsminister Solberg vektla også betydningen av havretten. Havretten spiller en nøkkelrolle i fremtidsrettet bruk og utnyttelse av havet og havressurser.

- Effektiv gjennomføringav havretten både nasjonalt og internasjonalt, er nødvendig for å hente ut potensialet som ligger i de marine ressursene, bevare naturmangfoldet og unngå konflikter, sier statsminister Erna Solberg.

Til toppen