NIFU:

Helsesykepleiere styrker laget rundt eleven

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Flere helsesykepleiere i skolen gir bedre samarbeid mellom skoler og skolehelsetjenesten, og det er særlig viktig for elever i sårbare situasjoner.

Det kommer frem i en studie fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Den har sett nærmere på elever ved et utvalg skoler som fikk tilført 3,25 ekstra timer i uka til helsesykepleiere i perioden 2017-2020.

– Det er viktig at unge tidlig får hjelp med sine utfordringer, på rett nivå. Derfor har vi i Hurdalsplattformen varslet satsing på tverrfaglig samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten. Dette skal vi få til i dialog med de som jobber i skolen, og denne studien er et verdifullt innspill i det videre arbeidet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I Hurdalsplattformen har regjeringen varslet at de vil

  • Styrke laget rundt eleven og den tidlige tverrfaglige innsatsen med blant annet barne- og ungdomsfaglig kompetanse, miljøarbeidere, miljøterapeuter og styrket skolehelsetjeneste
  • Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom en konkret opptrappingsplan som blir utarbeidet i samarbeid med kommunene

Hovedfunnene i studien:  

  • Skolene som fikk ressurser til å øke helsesykepleierressursene med 3,25 timer i uka opplevde ikke at elevene fikk bedre skoleprestasjoner over tid.
  • Forskerne finner imidlertid at helsesykepleierne har en viktig rolle i skolen, særlig overfor elever som kommer i sårbare situasjoner.
  • Både ansatte i skolene og helsesykepleierne ser verdien av å styrke og strukturere samarbeidet mellom skole og skolehelsetjeneste.
  • Økte ressurser til helsesykepleiere i skolen bidro til mer systematisk samarbeid om elever.
  • Studien konkluderer med at det er et godt grunnlag for videreutvikling av et flerfaglig samarbeid om elever i skolene.

Les hele rapporten fra NIFU.