Høring – NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt Regnskapslovutvalgets delutredning 1, NOU 2015. 10 Lov om regnskapsplikt, på høring.

Høringsfristen er 2. desember 2015.