Høring om kvoteregulert lodden (vårjakt på ender) i Kautokeino kommune/Guavdagenaidnu suohkan

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forskriftsforslaget innebærer at kvoteregulert lodden (vårjakt på ender) i Kautokeino kommune/ Guavdagenaidnu suohkan videreføres. Det foreslås enkelte endringer for bedre å ivareta samisk tradisjon. Bakgrunnen for å videreføre lodden er hensynet til samiske tradisjoner og kultur.

Klima- og miljødepartementet sender på alminnelig høring alternative forslag til forskrift om kvoteregulert lodden (vårjakt på ender) i Kautokeino kommune. I forkant av høringen er det gjennomført konsultasjoner med Sametinget, foreningene Boarri og Sámi bivdo- ja meahcástansearvi, og det er avholdt møter med Kautokeino kommunen.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. I tilfelle tekniske problemer kan innspill, med referanse (23/364), også sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Fristen for å sende inn innspill er søndag 19. februar 2023.

Liste over høringsinstanser følger under. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser:

 • Sametinget
 • Kautokeino kommune
 • Sámi bivdo- ja meahcástan searvi
 • Boarri
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Birdlife Norge
 • Naturvernforbundet
 • WWF-Norge
 • SABIMA
 • Norges Jeger- og fiskerforbund
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Justisdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Miljødirektoratet