Høring av forslag til forskrift om lodden (vårjakt på ender) i Kautokeino kommune, Finnmark

Klima- og miljødepartementet sender med dette alternative forslag til forskrift om kvoteregulert lodden (vårjakt på ender) i Kautokeino kommune på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2023

Vår ref.: 23/364

Klima- og miljødepartementet sender med dette alternative forslag til forskrift om kvoteregulert lodden (vårjakt på ender) i Kautokeino kommune på alinnelig høring.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. I tilfelle tekniske problemer kan innspill, med referanse (23/364), også sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Fristen for å sende inn innspill er søndag 19. februar 2023.

Klima- og miljøministeren har gitt sitt samtykke til at høringen, av hensyn til sakens framgang, sendes ut med kortere høringsfrist enn normalt.

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

Espen Fjeldstad

seniorrådgiver

BirdLife Norge

Boarri v/ Ellen J. Sara Eira

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kautokeino kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljødirektoratet

Naturvernforbundet

Norges Jeger- og fiskerforbund

Sabima

Sametinget

Sami bivdo- js meachástansearvi/ v. Nils OleSkum

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsministerens kontor

Troms og Finnmark fylkeskommune

WWF-Norge