Husk båndtvang i ferien

Det er viktig å huske på at fra 1. april til 20. august gjelder båndtvang i hele Norge.

– Det kan være fint å ha med hunden på Norgesferie, men husk at det også er båndtvang i ferien. Det er viktig at alle hundeholdere følger reglene og tar ansvar for hundene sine slik at det kan bli en fin sommer for hunder, vilt og beitedyr, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Båndtvangen gjelder for alle hunder. I båndtvangstiden skal hunden enten gå i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. Det er ikke tilstrekkelig å la hunden gå ved fot selv om den er aldri så lydig.

I kommuner som har mange husdyr på utmarksbeiter, kan kommunene fastsette båndtvang som skal beskytte beitedyr etter 20. august også. Det er derfor lurt å sjekke hvilke regler som gjelder i den kommunen du skal besøke. Du kan finne informasjon hos kommunene og på Lovdata, lokale forskrifter.

Bruk bånd for å unngå skader

Hunder som jager husdyr, tamrein eller vilt, kan gjøre skade selv om de ikke biter. Jaging kan føre til utmattelse og heteslag for dyret som blir jaget. Enkelte dyr løper på sjøen eller utfor bratte skrenter. Når beitedyr blir jaget kan det også risikere at avkommet kommer bort fra mordyret.

– Når husdyr jages eller angripes av løse hunder kan det medføre store lidelser for husdyrene. Båndtvang er et forebyggende tiltak og jeg forventer at regelverket følges slik at man unngår skader, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Hundeloven gir noen få unntak fra båndtvangen, men det er viktig å være klar over at selv om man har unntak fra båndtvang, har hundeholderen en aktsomhetsplikt. I dette ligger det et ansvar for å forebygge at hunden påfører mennesker eller dyr skade.

Det er også viktig å være oppmerksom på at også du som bare passer en hund for andre, er definert som hundeholder. Det betyr at du har det samme ansvaret som hundeeieren har.

Unngå straffeansvar og erstatningsansvar for brudd på båndtvangsreglene

Dersom du som hundeholder ikke følger reglene om båndtvang, og hunden forårsaker skade på vilt, andre hunder, dyr eller mennesker, kan du både straffes med bøter og pådra deg et erstatningsansvar.  I verste fall kan hunden også avlives.