Ikrafttredelse av endringer i referanserenteloven

Endringer i referanserenteloven trer i kraft 20. desember.

Kongen i statsråd har i dag besluttet at endringene i referanserenteloven som gjennomfører referanseverdiforordningen (EU 2016/1011) i norsk rett, trer i kraft umiddelbart. EØS-komitebeslutningen som innlemmer referanseverdiforordningen i EØS-avtalen trådte i kraft 18. desember 2019.

Som følge av lovens utvidede virkeområde endres lovens tittel og kortform. Lovens tittel lyder nå lov om fastsettelse av finansielle referanseverdier (referanseverdiloven).

Finanstilsynet har fastsatt en forskrift som gjør 21 utfyllende kommisjonsforordninger til del av norsk rett. Forordningene omfatter blant annet nærmere krav til søknader fra administratorer av referanseverdier, deres virksomhet, identifiserte kritiske referanseverdier og tilsynssamarbeid.

Se også: