Referanseverdiloven

Lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av finansielle referanseverdier (referanseverdiloven)

Se loven på lovdata.no