Statsbudsjettet 2015

IKT i politiet styrkes

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til IKT i politiet med 14 millioner kroner i 2015.

– Økningen av bevilgningen til IKT i politiet vil være med på å modernisere og effektivisere politiets oppgaveutførelse, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Analyser av dagens IKT-infrastruktur viser behov for fornying, modernisering og sikring av IKT-infrastrukturen i politiet.

Les forslaget her:
Prop. 22 S (2015–2016) Endringar i statsbudsjettet 2015 under  Justis- og beredskapsdepartementet