Prop. 22 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget