Prop. 22 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Justis- og beredskapsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet 2015.

Til forsida av dokumentet