Presseinformasjon

Pressemeldingar
Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 6

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 6, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 7. februar
Kl. 08.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med Mircea Geoana, visegeneralsekretær i Nato. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Kl. 12.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med Philippe Lazzarini, generalkommissær for FNs organisasjon for dei palestinske flyktningane (UNRWA). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Onsdag 9. februar
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på opninga av LitFestBergen (Bergen internasjonale litteraturfestival). Ho vil også halde ein tale ved Universitetet i Bergen om tryggingspolitikk. Stad: Bergen

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide 95 72 65 10

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 7. februar
Kl. 12.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte om bistandsforsking med Stig Jarle Hansen, professor ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Tysdag 8. februar
Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek (digitalt) på eit møte i Nordisk ministerråd i København. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 16.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med dei nordiske utviklingsministrane om ulike landsituasjonar (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Onsdag 9. februar
Kl. 09.45: Samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit møte i det nordiske grensehinderrådet (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 16.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med FNs vise-generalsekretær Amina Mohammed (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Torsdag 10. februar
Kl. 09.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit seminar om fornybar energi i framveksande marknader og fattige land i regi av Tekna, Zero, Naba, Multiconsult og Solenergiklyngen (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 11.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med sivilt samfunn om hav (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Fredag 11. februar
Kl. 16.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Verdsbankens nestleiar Axel van Trotsenburg (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Statssekretær Eivind Vad Petersson 

Måndag 7. februar
Kl. 12.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på ein arbeidslunsj i den svenske ambassaden. Stad: Sverigehuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Onsdag 9. februar
Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på ein konferanse om mediefridom, Global Conference for Media Freedom. Stad: Tallinn, Estland

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Fredag 11. februar
Kl. 12.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit møte med leiinga i Norge-Amerika Foreningen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 7. februar
Kl. 10.15: Statssekretær Bjørg Sandkjær held opningsinnlegg på eit arrangement om skadelege skikkar i regi av Norad. Seminaret er i samband med den internasjonale dagen mot kjønnslemlesting.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 12.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek saman med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim på eit møte om bistandsforsking med Stig Jarle Hansen, professor ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Onsdag 8. februar
Kl. 10.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær har eit møte om global helse med Philippe Duneton, leiar i Unitad, ei internasjonal stifting som jobbar med innkjøp og distribusjon av medisinar mot hiv/aids, malaria og tuberkulose.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83