Internasjonal støtte til Norges innsats mot pukkellaks

USA, Canada, Storbritannia, EU, Island og Danmark (på vegne av Færøyene og Grønland) roser Norges innsats mot pukkellaksen.

I en felles uttalelse anerkjenner alle NASCO-stater utenom Russland at Norges innsats mot pukkellaks vil bidra til å begrense spredning av den skadelige fremmede arten til andre land i Nord-Atlanteren.

– Støtte fra så mange sentrale aktører i det nordatlantiske laksesamarbeidet er motiverende for arbeidet mot pukkellaks og andre fremmede arter i årene som kommer, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Trusselen fra pukkellaks i Nord-Atlanteren var et av de mest sentrale temaene under partsmøtet i Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO) i forrige uke. Med unntak av Russland er Norge det landet som har mest pukkellaks i sine elver.

– Norge har vært et foregangsland i å utvikle metoder som fanger pukkellaks effektivt og skånsomt, og i å prioritere og koordinere innsatsen på en god måte. Dette viser at Norge allerede nå tar målet i naturavtalen om å redusere den skadelige påvirkningen fra fremmede arter på alvor, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Regjeringen har så langt gitt over 65 millioner kroner til kampen mot pukkellaksen. Det ble i 2021 og 2023 iverksatt omfattende tiltak for å ta ut pukkellaks i norske elver, både gjennom målrettet fiske og egne pukkellaksfeller. Norges bekjempelsesstrategi har vært svært vellykket i de aller fleste elver, og vi har lyktes med å ta ut store mengder av den uønskede arten.

– Det har vært en formidabel innsats for å bekjempe pukkellaksen i norske elver. I tett samarbeid med forvaltningen har lokalbefolkningen i Troms og Finnmark vist en fantastisk stå på-vilje og oppfinnsomhet i kampen mot pukkellaksen. Jeg er glad for at andre stater med atlantisk laks ser at Norges innsats har vært vellykket og at det er nødvendig å fortsette dette arbeidet i årene som kommer, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

I tillegg til å rose Norge for innsatsen mot pukkellaks oppfordrer landene alle medlemsstater i NASCO til å vurdere egne tiltak mot pukkellaks for å forhindre videre spredning.

 

Fakta

  • Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO) er en mellomstatlig organisasjon for bevaring av atlanterhavslaks, og har sin opprinnelse i FNs havrettskonvensjon.
  • Pukkellaksen hører naturlig hjemme i Stillehavet og er en fremmed art i Norge. I både 2021 og 2023 var pukkellaksen den mest tallrike laksefisken i Finnmark.