Invitasjon til webinar - Arbeidsmiljø handler om arbeid

Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Med et arbeidsmarked i stadig endring, er vi likevel nødt til å se fremover og jobbe mer bransje- og kunnskapsrettet. Et godt arbeidsmiljøer viktig for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet, og derfor står vi nå sammen for et bedre arbeidsmiljø under IA-avtalen.

Mandag 7. desember kl. 9 – 10 inviterer vi til et webinar hvor vi setter arbeidsmiljø på agendaen. Representanter fra myndighetene og partene kommer for å presentere og diskutere satsingen.

Webinaret streames direkte via nettleser. Det er ikke behov for spesiell programvare eller brukerregistrering. Alle påmeldte får tilsendt link i forkant av webinaret og kan stille spørsmål via chat underveis.

Påmelding:

Utdrag fra programmet

  • Innledning av Statsråd Henrik Asheim
  • Felles videohilsen fra åtte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner: Sammen for et bedre arbeidsmiljø!
  • Etatsinnlegg:
    Pål Molander fra STAMI, Trude Vollheim fra Arbeidstilsynet, Hans Christian Holte fra NAV og Anne Myhrvold fra Petroleumstilsynet.
  • Paneldiskusjon: Hvordan lykkes på virksomhetsnivå?
    Statsråd Henrik Asheim, Partene representert ved LO og NHO, Arbeidstilsynet og STAMI

Webinaret ledes av journalist Erik Aasheim.