Taler og innlegg

Justis- og beredskapsminister Mehls tale under veteranlunsjen på Frigjørings- og veterandagen

Kjære alle sammen,

Det er en stor ære for meg å få være vertskap for årets veteranlunsj. Det er fantastisk hyggelig at så mange har anledning til å delta her i dag.

8. mai er jo både frigjøringsdagen og veterandagen. Det er en dag vi markerer med takknemlighet, stolthet og ydmykhet. Takknemlighet over at Norge er et fritt land. Stolthet over at våre viktigste verdier – fred, frihet og demokrati – vant frem. Og ydmykhet ovenfor den innsatsen dette har krevd fra de norske kvinner og menn som har kjempet – og fortsatt kjemper – for disse verdiene på vegne av oss alle.

For dem som kjempet mot nazismen under andre verdenskrig må 8. mai 1945 ha vært en dag de aldri glemmer. Vi som er født senere har sett bildene og hørt historiene, men kan nok likevel bare forestille oss hvordan det må ha vært å oppleve det jubelbruset som spredte seg over hele vårt langstrakte land. Den 8. mai 1945 var fem år med krig og okkupasjon endelig over, og historiens mest omfattende konflikt gikk mot slutten.

I Norge ble demokratiet, grunnloven og rettsstaten gjeninnført. De norske flaggene ble hentet frem, folk jublet i gatene og sang «Ja vi elsker». Det må ha vært litt av en fest!

Noen år etter slutten på andre verdenskrig dro 50.000 norske soldater til Tyskland for å delta i gjenoppbyggingen. Tysklandbrigaden bidro til å bygge demokrati og sikre fred i det utbombede landet. Slik var de med på å legge grunnlaget for at både Tyskland og resten av verden kunne komme videre etter den grusomme krigen. Noen av de 50.000 er med oss her i dag.

Siden den gang har norske veteraner vært i tjeneste for Norge i mange land rundt omkring på kloden. Dere som er her i dag har deltatt i oppdrag i Libanon, Jemen, Iran, Irak, Sierra Leone, Kosovo, Bosnia-Hercegovina, Sudan og Afghanistan. Rundt 100.000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land, på fire kontinenter.  Oppdragene har vært både krevende og farlige.   

Verden har endret seg, og det har også forsvarets oppgaver. Verdiene vi kjemper for er likevel de samme som første gang frigjøringsdagen ble feiret for 78 år siden. Det er verdier som bunner i ønsket om en trygg verden – både for oss, våre medmennesker og våre etterkommere.

Alle dere som har vært i tjeneste for Norge, som med flagget på skulderen har gjort en innsats for landet vårt og vår frihet: Dette er deres dag. Det er deres innsats vi hedrer når vi heiser flagg og legger ned kranser.

8. mai har vært en merkedag for å feire vår selvstendighet i snart 80 år nå. Men de siste årene har betydningen av denne dagen, frigjøringsdagen, blitt enda tydeligere mot det dystre bakteppe vi opplever nå.

I mars 2022 invaderte vårt naboland Russland et annet land. Det er igjen krig i Europa.

«Aldri mer 9. april» er et uttrykk vi kjenner godt. Også den yngre generasjon kjenner dette uttrykket, men det er kanskje først nå betydningen for alvor synker inn.  

Krigen i Europa er en smertefull påminnelse om at ingenting av det som ble vunnet 8. mai 1945 kan tas for gitt. Frihet, fred og demokrati er ikke vunnet en gang for alle. Disse prinsippene er under konstant press, politisk og nå også militært – selv her i Europa.  Det er disse prinsippene våre soldater er klare til å forsvare, i ytterste fall gi sitt liv for. På våre vegne.

De fleste av oss har vokst opp i et land i fred. Barn som vokser opp i Norge i dag, og deres barn igjen, skal også oppleve en fredfull barndom. Det er det aller viktigste målet vi jobber mot sammen. Og for å klare det, er det avgjørende at vi aldri glemmer historiene til de som har opplevd noe annet. Som husker hvordan det var i et Norge som ikke var fritt.

Derfor er det ekstra viktig å løfte frem veteranene i dag. Minnene om deres innsats må bringes frem i lyset, også for kommende generasjoner. De skal ikke glemmes. Dere skal ikke glemmes.

De siste årene har heldigvis veteranene fått større oppmerksomhet, støtte og anerkjennelse for sin innsats. Regjeringen vil fortsette å styrke arbeidet for veteranene. Det er samfunnets ansvar og plikt å gi veteraner den anerkjennelsen og støtte de fortjener, også etter at de har kommet hjem.

Det koster mye å kjempe for fred. Det koster liv. Dere som sitter her i dag vet det bedre enn de fleste. Vi minnes også i dag alle som har falt i tjeneste for Norge. De har betalt den høyeste prisen. Det er likevel pris vi må betale, fordi alternativet ikke er til å leve med. 

På vegne av regjeringen vil jeg igjen takke dere alle. Jeg håper dere alle får en riktig fin markering av denne viktige dagen. Gratulerer med dagen!