Justis- og beredskapsministerens orientering 19. november 2021

Emilie Enger Mehls orientering på dagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

God fredag, alle sammen,

Som følge av smittesituasjonen har regjeringen besluttet å innføre strengere kontrollkrav ved innreise til Norge. Dette gjør vi for å begrense importsmitten.

Med et strengere kontrollregime ved grensen har - vi basert på helsefaglige råd - også besluttet å åpne for innreise for den siste gruppen som frem til nå har vært utestengt fra Norge. Dette innebærer at vanlige regler for innreise nå gjelder, slik situasjonen var før korona.

***

Smittesituasjonen er fortsatt usikker og uoversiktlig i mange land.

For å begrense importsmitte skjerper vi altså innreisetiltak og kontroll ved grensen fra 26. november. Fra den datoen må alle registrere seg før innreise til Norge. Det blir også nye krav til testing ved innreise, som helseministeren vil si mer om litt senere. 

***

  • Kommer du til Norge fra og med denne datoen MÅ du registrere seg, også om du er norsk. Det gjelder både uvaksinerte og vaksinerte. Det gjøres enklest ved å gå til nettsiden no og registrere seg der. Dette kan du gjøre når det er under tre døgn igjen til du skal reise.
  • Når du registrerer deg vil du få en bekreftelse. Denne vil du være pliktig til å fremvise til politiet ved kontroll.
  • Du vil også være pliktig til å vise frem koronasertifikat dersom politiet ber om det.

***

Politiet utfører vanlig innreisekontroll av alle reisende som kommer utenfra Schengen. De vil også kontrollere at reisende oppfyller plikt til registrering, test eller karantene.  

***

Når det gjelder reisende innenfor Schengen, vil politiet fortsette innreisekontrollen på indre grense som i dag. Det betyr at politiet vil gjøre vurderinger og kan kontrollere at reisende følger de nye kravene.

***

Det vil fortsatt kunne være grunnlag for bortvisning av utlendinger som ikke overholder disse reglene eller som mangler dokumentasjon.

Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges.

***

Karantenehotellordningen videreføres inntil videre som et tilbud. Må du i karantene og ikke har et annet egnet oppholdssted, skal du dra på et karantenehotell.

***

Til slutt vil jeg gjenta det som går på innreise. Når vi innfører disse strenge kontrollkravene, kan vi følge de helsefaglige rådene om å lempe på innreiserestriksjonene.

Det betyr som sagt at alle som oppfyller utlendingslovens krav om innreise får anledning til det, slik det var før pandemien.

Vi tror at dette er den beste måten å begrense importsmitten på, samtidig som vi får et system som kan stå seg gjennom vinteren, der den gruppen som fortsatt ar vært utestengt fra Norge kan få reise hit, dersom de har oppfylt innreisekriteriene.

***

Jeg vil understreke at vi fremdeles er inne i en global pandemi. Vi må alle ta vår del av ansvaret. Det er viktig at folk nå følger de rådene og reglene vi har satt. Derfor ber vi alle reisende om å være forsiktige og fornuftige.

Planlegg reisen. Overhold alle råd og regler. Sett av tid på grensen. Sørg for å ha nødvendig dokumentasjon tilgjengelig.

Slik sørger du for en trygg og kontrollert reise for deg selv, dine medpassasjerer, de som skal kontrollere deg.

Og slik sørger du for at det er minst mulig risiko for at du bringer med deg smitte inn til Norge.

***

Med det gir jeg ordet til helseministeren.