Forsiden

Kjøper bærbart luftvern til Hæren

Forsvarsmateriell har i dag signert en kontrakt med det polske selskapet Mesko for bærbare luftvernsystemer av typen Piorun verdt rundt 350 millioner kroner. De nye våpnene skal brukes av Hæren, og leveransene vil starte allerede i 2023.

-Dette er første gang Norge skal bruke bærbart luftvern av denne typen, og Forsvaret får derfor en viktig kapasitet som de ikke har hatt tidligere. Dette er også første gang vi inngår en større kontrakt med polsk forsvarsindustri, noe som vitner om en positiv utvikling i det norsk-polske forsvarssamarbeidet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp.)

Forsvarsmateriell skal det neste året levere flere nye og oppgraderte luftvernsystemer til Forsvaret for å håndtere lufttrusler i ulike høyder og avstander. Det nye bærbare luftvernet skal dekke det laveste nivået, og vil kunne skyte varmesøkende missiler mot droner, helikoptre og fly fra bakkenivå og opp til 4000 meter.

Nytt bærbart luftvern til Hæren
Nytt bærbart luftvern til Hæren

Les mer på FMAs sider