Kondolansebrev fra statsministeren etter Desmond Tutus bortgang

Statsminister Jonas Gahr Støre har sendt kondolansebrev til Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa etter Desmond Tutus bortgang.

Det er med stor sorg vi i dag har mottatt nyheten om Desmond Tutus bortgang. På vegne av den norske regjeringen og meg selv uttrykker jeg våre kondolanser og dype medfølelse til Desmond Tutus familie, til Sør-Afrikas regjering og til det sør-afrikanske folk.

Desmond Tutu var en unik moralsk autoritet som gjorde en stor innsats for å bekjempe apartheidregimet i Sør-Afrika, og deretter for å skape fred og forsoning etter innføringen av demokrati og en grunnlov med høye standarder for menneskerettigheter

For sitt viktige bidrag i kampen mot apartheid mottok Desmond Tutu Nobels Fredspris i 1984. Dette var en kamp støttet av norske regjeringer, sivil-samfunnsorganisasjoner og av det norske folk. Som leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen fremhevet Desmond Tutu at urett og overgrep ikke må glemmes, men huskes for å kunne tilgis og skape forsoning.

Jeg hadde selv gleden av å møte biskop Tutu flere ganger, til gudstjeneste i Soweto i 1986 og til mange møter i og utenfor Sør-Afrika. Han gjorde alltid et sterkt inntrykk med engasjement, innlevelse og sterk rettferdighetssans.

Det er mitt håp av verden vil minnes Desmond Tutus bidrag til fred og menneskerettigheter for alle, og at han vil inspirere til fortsatt innsats i mange år.

Med vennlig hilsen

Jonas Gahr Støre