Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2020:

Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene

Regjeringen fortsetter å prioritere pasientbehandling og foreslår å styrke sykehusene med 1 582 millioner kroner i 2020.

– Vi prioriterer å behandle flere pasienter i sykehusene slik at ventetiden skal gå ned og færre må stå i helsekø. Samtidig vil vi investere i nye sykehusbygg og bedre kvaliteten på tjenestene. Det vil gjøre pasientens helsetjeneste enda bedre, sier helseminister Bent Høie.

Flere får behandling

Regjeringen foreslår å øke vekstrammen til sykehusene med 1 582 millioner kroner i 2020. Dette gir rom for en aktivitetsvekst på om lag 1,5 prosent. Dermed legges det til rette for en høyere vekst enn den demografiske utviklingen tilsier, som vil bli om lag 1,3 prosent.

– Regjeringen har med sine syv budsjetter lagt til rette for en vekst i pasientbehandlingen på 15,5 prosent. Det er fem prosentpoeng høyere budsjettert vekst enn etter åtte budsjetter med de rødgrønne. Ventetiden er redusert med 16 dager, og det er 60 000 færre i helsekø, siden 2013. Men fortsatt er det mange pasienter som venter for lenge, sier Høie.

Fritt behandlingsvalg

I 2015 innførte regjeringen reformen fritt behandlingsvalg. Målet er å redusere ventetidene, øke valgfriheten og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Samtidig har offentlige sykehus fått større frihet til å behandle flere pasienter. To rehabiliteringstjenester ble inkludert i fritt behandlingsvalg i 2019. Det tas sikte på å inkludere flere slike tjenester i godkjenningsordningen fra 2020.

Til toppen