Forsiden

Kostnadsanalyse november 2022 - bredbåndsdekning i ulike varianter

Kommunal- og distriktsdepartementet har innhentet en rapport med beregninger av investeringskostnader og offentlig støttebehov forbundet med fremtidig utbygging av høyhastighets bredbånd til husstander og virksomheter i Norge. Beregningene er en oppdatering av tilsvarende analyse fra 2021, og er innhentet som grunnlag for departementets videre arbeid med bredbåndspolitikken.

Rapporten omfatter investeringskostnader og offentlig støttebehov ved forskjellige dekningsgrader for henholdsvis fibernett og trådløst bredbånd. Vurderinger av utviklingen innenfor satellittbasert bredbånd levert over blant annet de nye lavbane-satellittene, inngår ikke i rapporten. Det understrekes at estimatene er forbundet med usikkerhet.

Les rapporten "Kostnadsanalyse november 2022 - bredbåndsdekning i ulike varianter – Analysys Mason"