Landbrukets Økoløft er samlet

Årets fagsamling for Landbrukets Økoløft foregår i disse dager på Kringler gjestegård i Nannestad. Over 60 deltakere som inkluderer både inspirasjonsbønder, interesseorganisasjonene i landbruket og regional landbruksforvaltning.

Hva skjer i EU

Magnar Sundfør, landbruksråd ved den norske delegasjonen i Brussel deltok på første dag.
Han snakket om EU-kommisjonens tiltaksplan for økologisk matproduksjon fram mot 2030 og Farm to Fork-strategien. 8,5 prosent av EUs jordbruksareal drives i dag økologisk. Målsettingen til EU er at i 2030 skal 25 prosent av jordbruksarealet drives økologisk. Dette er et høyt ambisjonsnivå og krever nye virkemidler fra EU og medlemslandene. I EU er forbrukernes etterspørsel etter økologiske produkter sterkt økende. Fra 2018 til 2019 økte salget med 12 prosent og nådde 415 milliarder kroner.

Økologiske grønnsaker
Økologiske grønnsaker. Foto: Mona Olsrød/Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Landbrukets Økoløft

Formålet med Landbrukets Økoløft er å bidra til økt produksjon, omsetning og forbruk av norsk økologisk mat. Dette gjelder særlig for varegrupper der etterspørselen er større enn tilbudet av varer som kan produseres i Norge.

Prosjektet og satsingen, som er flerårig, skal bidra til økt rekruttering til økologisk landbruk og bidra til motivering av etablerte økobønder til å fortsette å produsere økologisk mat.

Landbrukets Økoløft vektlegger at omsetningsleddet og forbrukere, inkludert storkjøkken, velger norske varer, slik at norske bønder får omsetning for sine produkter og velger å satse på økologisk produksjon. Landbrukets Økoløft arrangerer åpne møter om økologisk landbruk og har tatt initiativ til å utnevne 30-40 inspirasjonsbønder, som bidrar med informasjonsformidling om økologisk drift. 

Samarbeid

Landbrukets Økoløft er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Statsforvalteren, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk Norge.

Det flerårige prosjektet er støttet av utviklingsmidlene til økologisk landbruk, som forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Landbruksråd Magnar Sundfør ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel.
Landbruksråd Magnar Sundfør ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel. Foto: Norges delegasjon til EU