Forsiden

Lars Kobberstad fortsetter som luftfartsdirektør og leder av Luftfartstilsynet

– Lars Kobberstad gjør en god jobb som luftfartsdirektør i en bransje preget av internasjonalisering, ny teknologi, sterk konkurranse og en usikker verdenssituasjon. Det er derfor en god nyhet at han skal fortsette det gode arbeidet som er blitt gjort med å skape en sikker og framtidsrettet luftfart, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I statsråd i dag ble det bestemt at Kobberstads åremål forlenges fra februar 2023.

Kobberstad har tidligere vært administrerende direktør i Widerøes Flyveselskap AS fra 2008 til 2015, og 60-åringen har også erfaring som styreleder i Norsk Luftambulanse AS. Fra 2008 til 2015 var han styremedlem og senere styreleder i NHO luftfart.  Kobberstad er utdannet siviløkonom fra Universität Augsburg i Tyskland.

Stillingen som luftfartsdirektør er et åremål på seks år, med mulighet til forlengelse i en periode. Kobberstads åremål startet i 2017.